Bestuursblog: Samen is niet alleen: elk lid een vrijwilligerstaak! - SV Saestum

Bestuursblog: Samen is niet alleen: elk lid een vrijwilligerstaak!

Bestuursblog: Samen is niet alleen: elk lid een vrijwilligerstaak!

6 november 2019 15:45


In onze bestuursblog delen wij als bestuur onze ervaringen. We nemen je mee in het reilen en zeilen van de vereniging: wat houdt ons bezig en waar lopen we tegenaan? In deze editie nemen we je mee in één van de belangrijkste onderdelen van onze vereniging: Vrijwilligers. Als bestuur hebben we tijdens de laatste algemene ledenvergadering ons nieuwe speerpunt aangekondigd, namelijk: alle leden doen een vrijwilligerstaak’.

Saestum is een middelgrote vereniging waar de inzet van vrijwilligers cruciaal is. Maar, helaas hebben we geconstateerd dat er een structureel en groeiend te kort is aan vrijwilligers binnen onze club. En, dit kan sneller dan we denken, pittige gevolgen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het dicht moeten houden van het clubhuis vanwege gebrek aan barpersoneel, aan wedstrijden die geen doorgang kunnen vinden in verband met een tekort aan scheidsrechters, maar ook aan achterstallig onderhoud dat blijft liggen. Iedereen begrijpt dat we dat geen wenselijke situatie vinden.
De afgelopen weken hebben we als bestuur nagedacht hoe we kunnen werken aan een structurele oplossing. Want, we willen alles op alles zetten om situaties als hierboven beschreven te voorkomen en de continuïteit van de vereniging te borgen. We zijn gekomen tot een nieuwe aanpak en hebben daarbij goed gekeken naar andere voetbalverenigingen uit de regio, maar ook naar andere sportclubs.
De kern van het plan is dat alle leden 8 uur per seizoen een vrijwilligerstaak vervullen. Voor kinderen tot 15 jaar geldt dat de ouders deze vrijwilligerstaak uitvoeren. Aan wat voor taken moet je denken? Voorbeelden zijn het draaien van een bardienst (18+), het begeleiden van een wedstrijd, schoonmaken, gastheer/gastvrouw op zaterdag of zondag en onderhoudswerkzaamheden.
Belangrijk om te benoemen dat bovenstaande niet geldt voor bestaande vrijwilligers, Ereleden en Leden van Verdienste. Als je bijvoorbeeld al onderdeel uitmaakt van een barteam of als leider/trainer actief bent voor een team, dan vul jij jouw vrijwilligerstaak al ruimschoots in!
We starten na de herfstvakantie met een pilot waarbij bardiensten worden ingevuld door ouders van de teams tot O16 en senioren teams. Daarnaast wordt het begeleiden van wedstrijden gedaan door  de O16 t/m O19 teams. Via de leider van jouw team ontvangen jullie meer informatie. Let op: per team wordt het aantal vrijwilligersuren berekend. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het verdelen van de taken, dit is niet de verantwoordelijkheid van de leider.
Wij denken dat als we allemaal een steentje bijdrage, we flinken stappen kunnen maken en voorkomen dat vervelende situaties terecht komen. We rekenen op jullie hulp, want ‘Samen is niet alleen’!
Heb je vragen? Spreek iemand uit het bestuur aan (https://www.saestum.nl/1/739/hoe-ziet-het-saestum-bestuur-er-uit/) of stuur ons een mailtje!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!