Terugblik ALV 2019: Onderscheiding voor Ton Oostveen en Frans Stalpers - SV Saestum

Terugblik ALV 2019: Onderscheiding voor Ton Oostveen en Frans Stalpers

Terugblik ALV 2019: Onderscheiding voor Ton Oostveen en Frans Stalpers

6 november 2019 14:45


Op maandagavond 14 oktober vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SV Saestum
plaatst. Zo’n 60 leden bezochten de vergadering. Ons clubhuis was daarmee goed gevuld.

Terug- en vooruitblik
Raymond Lamphen (voorzitter) & Henk Lesschen (penningmeester) blikten aan de hand van de
speerpunten en het financieel jaarverslag seizoen 2018/’19 gezamenlijk terug op het afgelopen
seizoen. Een seizoen waarin we als club mooie stappen hebben gezet rondom de speerpunten als
jeugdorganisatie, evenementenkalender en van ‘kantine naar clubhuis’. Maar waar ook zeker in de
komende periode voldoende werk aan de winkel is, met name rondom ledenwerving, het steviger
neerzetten van onze vrijwilligersorganisatie en de stappen die we moeten maken om ons sportpark en
clubhuis toekomst vast te maken. Mooie uitdagingen om mee aan de slag te gaan. In de komende
bestuursblog lees je meer over ons nieuwe vrijwilligersbeleid. Ook belangrijk om te weten: onze club is
financieel gezond en het gevoerde financiële beleid is gecontroleerd en op orde.

Erelid & Lid van verdienste rijker
Afgelopen januari, tijdens het traditionele nieuwjaarsontbijt, had het bestuur al aangegeven dat zij
voornemens was om Ton Oostveen en Frans Stalpers te voorzien van een officiële Saestum-
onderscheiding. Beideheren zijn samen goed voor ruim 105 jaar lidmaatschap, waarin zij zich met
verve voor onze mooie club hebben ingezet.
In de ledenvergadering zijn Ton Oostveen en Frans
Stalpers, respectievelijk als Erelid en Lid van Verdienste benoemd. Een mooie bos bloemen en een
prachtig speldje horen daar uiteraard bij. Frans ontving deze tijdens de vergadering en Ton heeft deze
in verband met een vakantie op een later moment in ontvangst mogen nemen. Heren veel dank voor
jullie inzet!

 

Mario van den Berg onderdeel van dagelijks bestuur
Tijdens de vergadering heeft de ALV Mario van den Berg benoemt tot bestuurslid. Mario maakt
daarmee, naast zijn huidige rol in het uitvoerend bestuur, onderdeel uit van het dagelijks bestuur. De
samenstelling van het dagelijks bestuur is per 14 oktober 2019 als volgt: Raymond Lamphen
(voorzitter), Henk Lesschen (penningsmeester), Marjolijn Pouw (secretaris) en Mario van den Berg
(bestuurslid).

Conceptverslag
Van elke ledenvergadering worden notulen opgemaakt. Wil je de voorlopige notulen van de afgelopen
vergadering ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
marjolijn@saestum.nl
Let op: dit zijn deconceptnotulen, want de notulen worden tijdens de eerstvolgende ALV-vergadering in 2020 weervastgesteld.

Tot slot
Waarom een ALV? De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de
vereniging en wordt ieder jaar georganiseerd. Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden
verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen en begroting voor het
aankomende seizoen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!