Informatie lidmaatschap - SV Saestum

Informatie lidmaatschap

Informatie lidmaatschap

Wat super leuk dat je lid wilt worden van SV Saestum; de mooiste voetbalclub van Zeist. 
Vanaf 4 jaar kun je lid worden en kan je gaan trainen. Als er plaats is, kan je mee gaan voetballen in een (jeugd)team. 

Proeftrainingen
Je kan gratis 3 trainingen meedoen om te zien of je het leuk vindt. Na de proeftrainingen besluit je of je lid wordt.  

Selectie vrouwen en meiden
Wil je in de selectie voetballen bij de vrouwen en meisjes van Saestum, stuur een email naar Ido@saestum.nl

Meer dan voetbal
Saestum is meer dan alleen een voetbalclub. We organiseren allerlei leuke activiteiten: techniektrainingen, de voetbalschool, jeugdkamp, Halloween, een sinterklaasmiddag, het nieuwjaarsontbijt, carnaval, paaseieren zoeken, dartavonden, kaartavonden, etc.

Klaar om lid te worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in. 

Aanmelden in stappen 

  1. Open het formulier
  2. Vul het formulier in
  3. Na ontvangst van je aanmelding, neemt de betreffende coördinator contact met je op. Dan bespreken jullie bij welk team jij (of je kind)  mee kunt trainen*.
  4. Je komt trainen en na drie gratis proeftrainingen bepaal je of je definitief lid word.
  5. Je aanmelding wordt omgezet in een definitief lidmaatschap: welkom bij de club!
*Voordat de coördinator beslist bij welk team jij (of je kind) gaat trainen overlegt hij met de betreffende trainers. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening houden met: de leeftijd, het aantal spelers en vriendjes/vriendinnetjes. Je wordt dan ingedeeld in een team dat bij je niveau past, op voorwaarde dat er plaats is. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden als je bij een vriend(in) in hetzelfde team wilt spelen, maar ook dan moet daar uiteraard wel plaats voor zijn. Is het maximum aantal spelers bij een team bereikt, dan wordt de keuze gemaakt om alleen deel te nemen aan de trainingen totdat er een nieuw team is geformeerd. 


Ouderbetrokkenheid
Saestum is een vereniging en wordt gerund door vrijwilligers, leden en de ouders van jeugdleden. Als je kind lid wordt van Saestum, dan ben je als ouder vanzelfsprekend ook meteen betrokken bij de club. 

Normen en waarden
Bij SV Saestum houden we ons aan met elkaar afgesproken Normen en Waarden. Deze kunt u hier lezen. Op het formulier vragen wij om het lezen van deze tekst te bevestigen.


Kleding
Je moet zelf het tenue aanschaffen. Dit tenue van Hummel is te verkrijgen bij Sunnycamp Zeist en is ook online te bestellen: klik hier Let op dat je het officiële shirt van Saestum aanschaft: het "Leeds" shirt. 

Contributiebedragen seizoen 2023/2024
Hieronder staan de contributiebedragen voor 2023/2024 vermeld. 

Het recreanten tarief ad € 134,00 kan toegepast worden voor leden, die niet in de gelegenheid zijn om een wedstrijd te spelen, maar wel graag meetrainen. Een verzoek om toepassing van dit tarief kan worden ingediend bij de Ledenadministratie: ledenadministratie@saestum.nl
 
Niet-spelend lid
Speel je zelf niet actief voetbal meer, maar wil je wel lid zijn/blijven van onze mooie club, dan kan dat natuurlijk ook. Hiervoor geldt het niet-spelend lid tarief van € 87,50.

 

    NIEUW 2023/2024  OUD 2022/2023
Senioren € 294,00 € 276,50
Junioren € 207,50 € 195,50
Pupillen € 184,00 € 173,00
Mini's € 134,00 € 126,00
Ministars €   87,50 €   82,50
Recreanten € 134.00 € 126.00
Niet spelende leden €   87,50 €   82,50
7 x 7 € 116,00 € 109,00


Saestum voert een goede ledenadministratie, dat is van groot belang om te zorgen voor een ordelijk competitieverloop. Hiertoe zijn bindende regels gesteld. De volgende zaken zijn voor de leden van de vereniging belangrijk om te weten:

Looptijd lidmaatschap
Het verenigingsjaar van Saestum loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij tijdig is opgezegd (voor 15 juni) of tijdig is overgeschreven naar een andere vereniging. Aan het lidmaatschap is de verplichting tot het betalen van contributie verbonden.

Opzeggen lidmaatschap
Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 4 weken. Beëindiging van het lidmaatschap via de leider of mondeling wordt niet gehonoreerd. Opzegging met ingang van het seizoen 2022-2023 dient te geschieden voor 15 juni 2023.

Opzeggen kan door een e-mail te sturen aan ledenadministratie@saestum.nl

Een opzegging wordt dan schriftelijk bevestigd. Indien opzegging te laat plaatsvindt is contributie verschuldigd. Is het nieuwe seizoen nog niet begonnen, zal bij te laat opzeggen minimaal € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien spelende leden opzeggen in de loop van een seizoen dan is -behoudens bijzondere omstandigheden- de volledige seizoenscontributie verschuldigd.

Adreswijziging of wijziging lidmaatschap
Als lid van voetbalvereniging Saestum ben je verplicht persoonlijke wijzigingen (zoals adres, email of telefoonnummer) door te geven aan de ledenadministratie. Op het moment dat je lid bent geworden ben je een bepaald soort lidmaatschap aangegaan. Wil je overstappen naar een ander lidmaatschap (bijvoorbeeld van spelend lid naar niet spelend lid) geef dit dan direct door aan de ledenadministratie.

Overschrijving naar andere club
Indien je bij een andere voetbalvereniging gaat voetballen, dan kun je je bij de nieuwe vereniging aanmelden, waarna er automatisch overschrijving wordt aangevraagd. De penningmeester zal nakijken of er aan de betalingsverplichtingen is voldaan en daarna akkoord geven voor overschrijving. De overschrijvingsperiode voor een nieuw voetbalseizoen sluit op 15 juni.  

Procedure van overschrijving
Klik hier voor een korte video met uitleg
Het overschrijven naar een andere vereniging gebeurt volledig elektronisch. 
Stap 1: inschrijving bij je nieuwe vereniging (bijvoorbeeld bij Saestum door het invullen van het elektronisch aanmeldingsformulier op de site).
Stap 2: de nieuwe vereniging bekijkt of je als lid kan worden toegelaten (is er bijvoorbeeld voldoende plek in één van de teams).
Stap 3: als de nieuwe vereniging positief is, dan meldt die dat elektronisch (via Sportlink) aan de KNVB. Als de speler in de laatste 3 jaar bij een club heeft gevoetbald, volgt stap 4.
Stap 4: nu moet de oude vereniging aangeven of er bezwaar is tegen overschrijving. Als iemand aan alle verplichtingen (bijvoorbeeld het betalen van contributie) heeft voldaan, zal de oude vereniging (ook elektronisch via sportlink) akkoord geven en is de overschrijving een feit.

Voor spelers in de A-categorie geldt nog steeds 15 juni als uiterste overschrijvingsdatum. Na die datum kan in bijzondere gevallen dispensatie overschrijving worden verleend (bijvoorbeeld als er sprake is van verhuizing naar een andere woonplaats, en het spelen voor de oude vereniging daardoor onmogelijk is geworden). Voor alle andere spelers (verreweg de meesten) gelden ruimere regels. Net als in de A-categorie kan dispensatie overschrijving worden verleend, maar ook als de oude en de nieuwe vereniging akkoord zijn, wordt tussentijds overschrijving verleend.

Contributie - bijzonderheden
SV Saestum heeft een kortingsregeling voor gezinnen waarvan meer dan twee jeugdleden lid zijn: voor het 3e kind geldt €15 korting, voor het 4e kind € 30 korting, enz. Deze korting wordt NIET automatisch verwerkt in de contributienota’s. Ouders die in aanmerking komen voor deze regeling, kunnen contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@saestum.nl.

Met spelende leden die langdurig (minimaal vier maanden aaneengesloten) geblesseerd raken vindt overleg plaats over een passende regeling. In beginsel kan terugbetaling van maximaal 50% van de betaalde contributie plaatsvinden. Per geval vindt beoordeling plaats. Een besluit wordt op voorstel van de Ledenadministratie genomen door de penningmeester.

Personen die na 1 oktober van een seizoen lid worden betalen een evenredig deel van de contributie. Zij betalen voor het aantal maanden dat zij lid zijn, verhoogd met 1 maand. Voorbeeld: als iemand lid wordt per 1 maart, resteren 4 maanden in dat jaar. De contributie voor de resterende periode van dat jaar wordt dan vastgesteld op 5/12 van het geldende tarief.

Eind juni van elk jaar worden de leden van Saestum verzocht de contributie aan de vereniging over te maken. Betaling dient voor 1 september van dat jaar te geschieden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij het achterwege blijven van betaling van de contributie leden NIET in te delen voor het spelen van competitiewedstrijden.

Ook bij het niet ontvangen van een betalingsverzoek blijft een lid verplicht voor 1 september van dat jaar de contributie te voldoen. Vanaf 1 augustus kan een mail worden gestuurd naar ledenadministratie@saestum.nl om te controleren of gegevens in het ledenbestand juist staan geregistreerd en om afspraken te maken om de betaling juist te laten verlopen.

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van Saestum staat niet op de website. Dit is bewust om het risico op fraude te minimaliseren. Het bankrekeningnummer staat vermeld op de factuur en kan worden opgevraagd bij ledenadministratie@saestum.nl.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!