Handleiding voor leiders - SV Saestum

Handleiding voor leiders

Handleiding voor leiders

 

Ben je leider bij Saestum? Of overweeg je om het te worden? In deze handleiding vind je veel praktische informatie. Zodat je weet wat je taken zijn, waar je moet zijn met vragen en hoe je alles rondom het voetbal zo goed mogelijk regelt. 


Handleiding voor leiders (en trainers, coördinatoren)

Leiders zijn belangrijke vrijwilligers bij de voetbalvereniging Saestum. Ze zijn een belangrijke schakel tussen spelers en organisatie (technische commissie, bestuur en alle andere geledingen binnen de vereniging), maar ook tussen speler en trainer. Daarnaast is de leider medeverantwoordelijk voor sportief gedrag, het uitdragen van normen en waarden en het maken en uitvoeren van afspraken. 


Hieronder staat een functiebeschrijving van de leider met een taakomschrijving. Na de taakomschrijving worden sommige onderdelen wat verder uitgelegd. De leider werkt nauw samen met trainers en coördinatoren. Samen zorgen ze ervoor dat de spelers met plezier kunnen voetballen en zich goed ontwikkelen. 

 

Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijving leider: verzorgt alle handelingen rondom het team.

Functiebeschrijving trainer: is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van spelers door gepaste oefenstof bij trainingen en coaching tijdens wedstrijddagen.

Functieomschrijving sectorcoördinator: zorgt aan het begin van het seizoen dat de leider wordt geïnformeerd over zijn team. Geeft namen, mailadressen en telefoonnummers door.
Eerste aanspreekpunt voor ouders en leiders op het gebied van randzaken. 

Op de pagina commissies vind je alle gegevens over de sectorcoördinators, ledenadministratie, wedstrijdzaken, voetbaltechnische zaken etc. klik hier


De L
eider en de trainer/coach

Bij een voetbalteam onderscheiden we in de ideale situatie een trainer/coach en een leider. 
In de praktijk zal de trainer bij de selectieteams ook de coach zijn tijdens de wedstrijden van het team. Als er geen trainer/coach is of wanneer deze tijdelijk afwezig is, zal de leider deze taak op zich nemen.

Een duidelijke rolverdeling is echter belangrijk. De trainer/coach is verantwoordelijk voor het voetbalgedeelte: de samenstelling en opstelling van het team, de wissels, de bespreking en coaching tijdens de wedstrijd. Het is belangrijk om vooraf goed af te spreken wie de coach is tijdens de wedstrijd. Normaliter zal in onderling overleg met trainers en leiders dit eenvoudig te regelen zijn.
Een goede samenwerking blijft noodzakelijk, ook in het belang van de spelers.
Steun elkaar extern (naar buiten toe)en bespreek uitdagingen intern.

 


Taakomschrijving L
eider:

 • De leider is verantwoordelijk voor de organisatie van het team.
 • Is (niet-spelend) lid van Saestum en kan hierdoor gekoppeld worden aan voetbal.nl App en de wedstrijdzaken App. 
 • Maakt de algemene afspraken en betrekt ouders hierin.
 • Informeert ouders en spelers voor elke wedstrijd.
 • Maakt een vervoer- en eventueel een was schema.
 • Werkt mailadressen en telefoonnummers bij en deelt deze met de sectorcoördinator.
 • Draagt zorg voor(sponsor)kleding, ballen, waterzak en bidons.
 • Houdt afmeldingen bij voor wedstrijd/training en regelt vervangende spelers.
 • Regelt administratieve zaken rond de wedstrijd, zoals het invullen van de spelers op de wedstrijdzaken App.
 • Ontvangt tegenstander en scheidsrechter.
 • Regelt een grensrechter voor zijn team, zowel uit als thuis
 • Regelt bij thuiswedstrijden reserve tenue als tegenstander in zelfde kleuren voetbalt
 • Leider van JO-08 t/m JO-12 regelt met ouders dat de speelvelden worden uitgezet. Voor het uitzetten van deze veldjes zijn de pionnen in de commissiekamer op te halen.
 • Leider van JO-13 t/m JO-19 regelt met ouders dat er een grensrechter is.
 • Regelt en vraagt oefenwedstrijden aan, in overleg met de trainer.
 • Beheert kostbaarheden tijdens wedstrijden.
 • Organiseert/controleert of de kleedkamers schoon zijn bij aankomst en verlaten kleedkamer, zowel bij wedstrijden als trainingen. Dit eventueel in overleg met de trainer.
 • Zorgt voor sportief gedrag en bewaakt normen en waarden in het team.
 • Verzorgt (of laat dit verzorgen) limonade/thee tijdens de rust voor eigen team en tegenstander.
 • Aanwezig bij verschillende overlegsituaties zoals leidersvergaderingen.

 

Bovenstaande taken kunnen per team echter verschillend zijn. Denk aan het verschil tussen bijvoorbeeld seniorenteams, selectieteams en pupillenteams.

Hieronder een bredere uiteenzetting van taken van de leider, zoals in de week voorafgaand aan de wedstrijd, tijdens en na de wedstrijd.

 

Algemene afspraken 

Het is verstandig om aan het begin van het seizoen gezamenlijk team-afspraken te maken en ouders hierin te betrekken.

De leider: 

 • controleert de mailadressen en telefoonnummers
 • maakt afspraken rondom de trainingen en de wedstrijddagen
 • communiceert naar ouders en spelers via de mail of een groepsApp
 • maakt afspraken hoe laat spelers op de training aanwezig moeten zijn, welke kleedkamer, wel/niet douchen na de training. Op wedstrijddagen is douchen verplicht.
 • communiceert in de week van de wedstrijd de wedstrijdinfo. Hoe laat verzamelen bij thuiswedstrijden of hoe laat vertrekken bij uitwedstrijden? 

 


Vervoer

Voor het vervoer van spelers zijn de leiders, de ouders en de spelers van het team zelf verantwoordelijk. Het is verstandig om aan het begin van het seizoen gezamenlijk afspraken daarover te maken.
Een belangrijk motto is: “samenuit, samenthuis”.

 

Afmelden voor wedstrijd en vervangende spelers regelen.

Het is altijd mogelijk dat één of meerdere spelers niet kunnen komen voetballen. 
Maak de spelers duidelijk dat zij uiterlijk op de donderdag voor de wedstrijd afzeggen.

Wat kan je als leider doen:

 1. Kijk eerst of je bij andere teams spelers kunt lenen. Neem wel contact op met de trainer/leider van het betreffende team zodat deze niet voor een verrassing komt te staan. Een speler uit een selectieteam mag alleen meespelen na goedkeuring van de trainer van dat team. Spelers worden in principe uit een lager team gehaald
 1. Vraag bij thuiswedstrijden aan wedstrijdzaken@saestum.nl of er ruimte op de velden is om die dag eerder of later te spelen; wellicht krijg je op een andere tijd wel genoeg spelers bij elkaar. Klik hier: Hoe kan ik een tijdswijziging aanvragen?
 2. Zoek contact met de tegenstander en kijk of je tot een andere datum kunt komen. Klik hier: Hoe regel ik een inhaalwedstrijd?
 3. Vraag een snipperdag aan bij het wedstrijdsecretariaat (dit kan niet voor bekerwedstrijden), maximaal 1 keer per seizoen en kan niet meer na 1 maart. Klik hier: Hoe kan ik een snipperdag/baaldag aanvragen?
 4. Lukt dit allemaal niet, meld het dan aan wedstrijdzaken. Bij het niet komen opdagen van een team legt de KNVB een boete op van € 37,50. 


T
aken rondom het gebruik van de Voetbal.nl & Wedstrijdzaken App

Voetbal.nl is hét platform voor amateurvoetballend Nederland. Voor spelers, scheidsrechters, trainers en coaches, maar natuurlijk ook voor ouders en andere liefhebbers van het amateurvoetbal. 

Klik hier: Voetbal.nl App uitgelegd

Bij competitie- en bekerwedstrijden dient de wedstrijdzaken App ingevuld te worden. De leider moet (niet-spelend) lid zijn van Saestum zodat hij/zij gekoppeld kan worden aan de voetbal.nl App en de wedstrijdzaken App. Belangrijk voor deze koppeling is het emailadres dat bekend is bij de ledenadministratie van Saestum.

Klik hier: Handleiding Wedstrijdzaken App 

 

Ontvangst tegenstander en scheidsrechter

Waar mogelijk dient de leider de tegenstander te ontvangen en ze door te verwijzen naar de commissiekamer voor het ophalen van een kleedkamersleutel. Ter info hangt er in de kantine een beeldscherm met kleedkamerindeling en indeling van de speelvelden. Op het veld ontvangt de leider de scheidsrechter en na de wedstrijd bedankt de leider samen met de aanvoerder de scheidsrechter voor het fluiten van de wedstrijd.


Bij thuiswedstrijden zorgt de leider ervoor dat de scheidsrechter een wedstrijdbal krijgt overhandigd (vanaf O13). Hoekvlaggen worden in principe door de velddienst geplaatst, maar controleer even of deze er staan. Het veld moet vrij zijn van obstakels. Trainingsdoelen moeten ingeklapt en/of buiten de afrastering staan.

Regelen van reserve tenue

Indien de tegenstander in dezelfde kleuren speelt, kan je als leider bij thuiswedstrijden een reserve tenue ophalen in de commissiekamer. Dit tenue moet na de wedstrijd worden gewassen door één van de ouders en dient uiterlijk op donderdag terug te worden gebracht in de commissiekamer.

 

Info voor Leider van JO-08 t/m JO-12 en speelveld

De JO-08 t/m JO-10 pupillen spelen 6 tegen 6 wedstrijden op een aangepast kwart veld (42,5m x 30m) De wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider die langs de lijn beweegt en de spelers zoveel mogelijk de ruimte geeft het spel zelf te ontdekken. 


De JO-11 en JO-12 pupillen spelen 8 tegen 8 wedstrijden op een aangepast half veld (64m x 42,5m) Deze wedstrijden staan onder leiding van een pupillenscheidsrechter die zich tussen de spelers begeeft.  

Klik hier: Spelvorm 6X6 en 8X8 uitgelegd

 

Hoe regel ik een oefenwedstrijd

Een vriendschappelijke wedstrijd op zaterdag spelen kan alleen ingepland worden tijdens beker- en inhaal weekenden en vrije zaterdagen. Op een zaterdag met een regulier competitieprogramma wordt het lastig om vriendschappelijke wedstrijden in te plannen. Als regel geldt dat competitiewedstrijden voorrang hebben op oefenwedstrijden en trainingen. De teams van jeugd en senioren zijn hierin gelijkwaardig.

Op doordeweekse dagen kunnen alleen vriendschappelijke oefenwedstrijden worden ingepland op eigen trainingstijd en altijd in overleg met de trainers die op hetzelfde veld trainen. Allereerst neem je contact op met wedstrijdzaken of er een mogelijkheid is om een oefenwedstrijd in te plannen. Overleg vervolgens met de betreffende trainers of je hun deel van het veld kan gebruiken voor jouw oefenwedstrijd of dat ze voor een keer willen uitwijken naar de Plaza/veld 3. Als je akkoord hebt met de betreffende trainers, kun je je oefenwedstrijd laten inplannen door wedstrijdzaken. Wedstrijdzaken legt dan de veldindeling vast en zorgt dat de wedstrijd op de website wordt vermeld. 

Let wel: een vriendschappelijke wedstrijd op zaterdag is altijd onder voorbehoud: als er KNVB wedstrijden op dat tijdstip worden gepland gaan die voor en zal het wedstrijdsecretariaat contact met je opnemen. 


Een vriendschappelijke wedstrijd moet uiterlijk 5 dagen voor de gewenste speeldatum bij het wedstrijdsecretariaat worden aangevraagd.

 1. Neem eerst contact op met wedstrijdzaken of jouw oefenwedstrijd ingepland kan worden. Via wedstrijdzaken@saestum.nl doe je je aanvraag en geef je de voorkeurstijd op.
 2. Zodra je akkoord hebt, informeer je je tegenstander op welk tijdstip er gevoetbald kan worden.
 3. Een vriendschappelijke wedstrijd zal opgenomen worden in het programma van de zaterdag, inclusief toewijzing van de kleedkamers.
 4. Voor oefenwedstrijden moet je zelf een scheidsrechter regelen.

 

Omgaan met het beheer van kostbaarheden tijdens de wedstrijden

Dring er bij de spelers op aan dat ze zo min mogelijk kostbaarheden meenemen naar het voetbal. Neem voor de wedstrijd mobieltje, geld en andere kostbaarheden in en bewaar dit evt. in een tasje. 
Geef aan het begin van het seizoen duidelijk aan dat de leider niet verantwoordelijk is voor deze spullen. Saestum is niet aansprakelijk voor diefstal.

 

Het (laten) verzorgen van limonade/thee tijdens de rust

De leider zorgt ervoor dat de bestelling van thee voor de wedstrijd aan het kantine personeel is doorgegeven. In de rust wordt thee en limonade opgehaald in de kantine en ook bij de tegenstander bezorgd. Als leider kun je deze taak aan een ouder geven.

 

Kleedkamer schoonmaken

Kleedkamers dienen na de wedstrijd, ook bij een uitwedstrijd, netjes achtergelaten te worden. Maak daar aan het begin van het seizoen gezamenlijk duidelijke afspraken over.

De leider controleert na afloop van de wedstrijd of de kleedkamer en die van de tegenstander (bij thuiswedstrijden) schoon is gemaakt en er geen spullen vergeten zijn. Dit geldt uiteraard ook op trainingsavonden.

 
Zorgdragen voor kleding, ballen etc.

Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen de beschikking over (trainings)ballen. Als leider ben je samen met je trainer verantwoordelijk voor deze ballen. Voor sommige teams is er ook kleding geregeld door bijvoorbeeld een sponsor. Stem met ouders een was schema af. Ga zuinig om met deze spullen en zorg ervoor dat alles aan het eind van het seizoen nog aanwezig is.

 

Stimuleren deelname verenigingsactiviteiten

Binnen een seizoen worden bij Saestum verschillende activiteiten georganiseerd zoals het Nieuwjaarsontbijt, Sinterklaasfeest, Halloween, Carnaval en het thuistoernooi. De leiders hebben een belangrijke taak in het stimuleren van deelname aan de diverse activiteiten. Het is verstandig om bij aanvang van de competitie met alle spelers van het team hier afspraken over te maken.

 

Bezoeken leidersvergadering

Gedurende het seizoen worden er enkele vergaderingen ingepland. Bijvoorbeeld een leidersvergadering en een vergadering ten aanzien van de nieuwe teamindeling. Van de leider wordt verwacht dat hij aanwezig is of een afgevaardigde stuurt.

 

Dit leidersdocument is zorgvuldig opgesteld. Mochten er nog punten ontbreken, dan vernemen we dat graag. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!