Vertrouwenspersoon - SV Saestum

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Saestum - vertrouwenspersoon

Saestum wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en met plezier voetbalt. Gezamenlijk doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

 VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

 WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSPERSOON?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden;
  • machtsmisbruik en verbale agressie;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten*): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach wat verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het beschuldigd worden van eerdergenoemd gedrag;
  • of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon van Saestum op de juiste plaats is.

 

* Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON? 

Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen en/of in de toekomst te voorkomen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. 

Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van haar werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

HOE VERTROUWELIJK IS DE VERTROUWENSPERSOON?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

 VERANTWOORDELIJKHEID?

De activiteiten van de vertrouwenspersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan het dagelijks bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.


WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Helaas is er op dit moment een vacature voor de rol van vertrouwenspersoon bij Saestum. Totdat de rol weer is ingevuld door een vrijwilliger, kan je terecht bij Wendy van den Berg. Heb je interesse in deze rol? Neem ook dan contact op met Wendy van den Berg, bestuurssecretaris, secretaris@saestum.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!